Erkan Okur Resmi Web Sitesi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM) Nedir? PDF Yazdır

Ürün Yaşam Döngüsü Boyunca Kalite, Güvenilirlik ve Risk Yönetimi

Ürünlerin kalitesini, güvenilirliğini ve güvenliğini garanti altına almak ürün geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat firmalar bu konuya genellikle yetersiz iletişime sahip dağınık süreçler ile oldukça geç odaklanırlar. Ürün kalitesini ürün yaşam döngüsü boyunca bütünleşik bir şekilde yönetememenin maliyeti, hem karlılık hem de itibar kaybı anlamında oldukça yüksektir.

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM) nedir?

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (Quality Lifecycle Management), bir ürünün yaşam süresi boyunca, ürün performansı, güvenilirliği ve güvenliğinin, ilgili ürünün gereksinimlerine uygun olarak seyretmesini garanti altına almayı sağlayan kurumsal-çaplı ve departmanlar arası çalışabilen bir çözümdür.

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi, ürün yaşam döngüsünde bulunan her aşamadaki kaliteyle ilişkili aktiviteleri, tek bir veri tabanı platformu üzerinde birleştirir.

Kaliteyi Yönetememenin SonuçlarıÜrün geliştirme yaşam döngüsü boyunca hataların giderilme maliyetleri giderek artmaktadır. İptal edilen programlar, ertelenen piyasa çıkış tarihleri, teminat talepleri, ürün geri çağırmaları ve satış sonrası tamirlerin tamamı ürün kalitesinin yönetilmemesi sonucunda oluşan yüksek maliyetlere etki etmektedir.Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM) Hangi İhtiyaçlara Çözüm Sağlar?

· Kalite Planlaması: Fonksiyonel ihtiyaçların önceden tanımlanması ve gereksinimlerin ürün karakteristikleriyle ilişkilendirilmesi.
· Ürün kalitesi, güvenilirliği ve risklerini önceden kavrama: Tasarım aşamasında ürününüzün ne kadar güvenli ve güvenilir olduğunun belirlenmesi.
· Maliyet planlaması: Düşük kaliteli ürünlerin maliyetinden kaçınılması, şirket itibarının yükseltilmesi ve güvenilir ürünler ile tasarruf sağlanması.
· İletişim ve öğrenilen derslerin tekrar kullanılması: Düzeltici faaliyetlerin devamlılığı sayesinde ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi.


Neden Ürün Kalitesini Yönetmeliyiz?

Mükemmel bir dünyada, ürün yaşam döngüsü boyunca gelişen ve olgunluk seviyesine erişen kaliteyi tam ve doğru şekilde gözlemleyebilen bir üreticinin sahip olacağı bilgilerin;
· Tüm ürün geliştirme süreci katılımcılarının, ürün kalitesinin mevcut durumunu görebileceği şekilde “tek bir merkezden” yayınlanabilmesi,
· Üst yönetim ve karar vericileri, kaliteye etki edecek önemli kararlar alırken ihtiyaç duyacakları kritik bilgilerle buluşturabilmesi,
· Ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca personellere, kalitenin sahibi olduklarını geliştirme aktiviteleri üzerindeki etkilerini anlamalarına yardım edebilmesi,
· Ürün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan kaliteyle ilişkili aşamaları birbirine bağlayabilmesi,
beklenenilir. Dolayısıyla tüm üreticiler, ürün kalitesini tam ve doğru şekilde yönetmeye çalışarak, mümkün olduğunca bu bilgilere ulaşmaya çalışırlar.

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM) ne amaçla kullanılır?

· Tüm ürün yaşam döngüsü boyunca, kalite, güvenilirlik ve risk planlaması oluşturmak
· Fonksiyonel ihtiyaçlar ve ürün gereksinimlerini buluşturmak
· Gereksinimlerin, belirli ürün karakteristikleri ile uyuşmasını garanti altına almak
· Ürün karakteristiklerini, tüm yaşam döngüsü boyunca, sistemik olarak kayıt altına almak
· Kalite sorunlarını tanımlamak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirmek
· İletişimi artırıp, düzeltici faaliyetleri tekrar kullanarak ürün kalitesini artırmak

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM)’nin Faydaları

PTC Kalite Yaşam Döngüsü
Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca gerçekleşen tüm kalite, güvenilirlik ve güvenlik aktiviteleri bir araya getirmektedir. Kalite Yaşam Döngüsü boyunca, her bir yaşam döngüsü aşaması bir sonraki aşamayı bilgilendirip bir önceki aşamadan geri dönüşler alarak, diğer ilişkili aşamalara gerekli bilgileri sağlar, kapsamlı ürün kalitesi için birleştirilmiş ve bütünleşik bir model oluşturur.

Tek bir yazılım platformu içerisinde biraraya getirilmiş çok sayıda kalite, güvenilirlik ve güvenlik süreçleri sayesinde, Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi:
· Ürün yaşam döngüsü aşamaları arasındaki geri dönüşleri ve kalite bilgilerine ait süreçlerinin otomasyonunu sağlayan ileri derece yapısal bir çözüm,
· Tüm yaşam döngüsü aşamalarında, ürün güvenliği ve güvenilirliğine ilişkin anahtar etmenlerin takibinin eksiksiz yönetim imkanı,
· Ürün kalitesi, güvenliği ve güvenilirliğinden sorumlu ekiplerin ve farklı departmanlarda çalışan ürün geliştirme süreci katılımcılarının daha verimli ekip çalışması imkanı,
· Ürün gereksinimleri, ürün karakteristikleri ve her bir yaşam döngüsü aşamasındaki kalite aktiviteleri arasında fonksiyonel bağlantı imkanı,
· Kalite perspektifi ile hazırlanmış, tamamiyle dokümante edilmiş ürün geliştirme geçmişi,
sunmaktadır.

Ürün Yaşam Döngüsünün Her Aşamasında Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM)

Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi, ürün kalitesine odaklanmış tüm yaşam döngüsü süreçlerinin entegrasyonuna imkan sağlar:

· Planlama: Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi, performans, güvenilirlik ve güvenlik için ürün ihtiyaçlarının net bir şekilde tanımlanacağı kalite planlaması ile başlar. Ürün geliştirme yaşam döngüsündeki diğer elemanlar ise, kalite planı içerisinde belirlenmesi gereken standartlar için önemli unsurlardır.
· Tasarım / Geliştirme: Sistem tasarımı sırasında, sistem performansını tahmin etmek ve riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için özelleştirilmiş risk ve güvenilirlik analizleri kullanılır. Bu işlemler, prototip oluşturma ve üretim gibi çok daha maliyetli aşamalara sahip süreçler başlamadan önce yapılır.
· Test: En uygun sistem tasarımına ulaşıldığında, hem güvenilirlik analizi çıktıları hem de test aktivitelerini optimize etmek için önceden tanımlanmış ürün gereksinimleri kullanılarak geniş kapsamlı bir test planı oluşturulur. Prototip testleri, sistem tasarımı ve erken güvenirlik ve risk analizlerini doğrular ve onaylar.
· Üretim: Tasarım yapılan testler ile onaylandıktan sonra, tüm üretim aşaması boyunca ürün kalitesinin korunacağını garanti altına almakta kullanılacak üretim kontrol ölçülerinin tanımlanması ve uygulanması için gereken kalite açısından kritik iş tanımları oluşturulur.
· Servis / Kullanım: Servis planlaması, saha kullanımı sırasında da ürün kalitesinin devamını sağlamanın en iyi yollarının belirler ve  önleyici bakım planları, parça değişimi ve önceliklendirilmiş sorun klavuzları gibi önemli maliyet kriterlerini optimize etmeye imkan verir. Servis ve kullanım aşamaları, ürün hataları ve karşılaşılan diğer sorunlar aracılığıyla gelen geri dönüşler sayesinde değerli bilgiler üretir. Bu bilgiler, mevcut ve sonraki dönem tasarımlarında ürün geliştirme yapabilmek amacıyla temel sebep analizi ve düzeltici faaliyetler başlatabilmek için kullanılacaktır.
· Yenilik (İnovasyon): Ürün hata ve performans verileri, ürünlerin saha kullanımlarından toplanmakta ve ürün geliştirme aşamaları boyunca elde edilen bilgiler ile birleştirilip, örnek uygulama adımlarını içeren ortak bir veri tabanı yaratılmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu veri tabanı, kullanıcılara doğru bilgi için tek bir kaynak sunarak sürekli iyileştirme için kolaylık sağlamaktadır.
· Kalite Yönetimi: Kalite yönetimi, süreç kalitesi rehberleri ve standartlarını tespit etme ve doküman haline getirme sürecidir. Ayrıca bu standartların organizasyon içerisine doğru şekilde dahil edildiğinden emin olmak adına, kalite yönetiminin bu standartları yönetmesi ve denetlemesi gerekmektedir. Çünkü ürün kalitesi, süreç kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır ve pek çok firma yalnızca ürün uyuşmazlıklarını tespit etme ve düzeltmeye odaklanmayıp, aynı zamanda içsel ve dışsal uyuşmazlıklarını takip edecek, görüntüleyecek, denetleyecek ve yönetecek süreçler oluşturmayı da amaçlar.

Sonuç olarak Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi; kalite, güvenilirlik ve risk planlamasının ürün geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasına etki etmesini; bilginin bir aşamadan diğer aşamaya kolayca akabilmesini; ve düzenleyici faaliyetlerin yeni nesil ürünlerin kalitesini artırmak adına kayıt altına alınıp yeniden kullanılmasını sağlamayı amaçlayan kapalı döngü bir çözümdür.

Kaynak: PTC Windchill® Quality Solutions: Manage product performance, reliability, and safety.
Çeviri ve Derleme: Erkan OKUR - Kurumsal Çözümler Uzmanı @ İnformatik Bilgisayar

Son Güncelleme: Cuma, 04 Ocak 2013 20:05
 

Takip Edin

Güncel site içeriğini haberdar olmak için, e-posta listesine kaydolabilir, RSS beslemesine abone olabilir veya Twitter ve LinkedIn sayfalarımı takip edebilirsiniz.
 
 
 

Sosyal Paylaşım

Erkan Okur Kimdir
facebook twitter linkedin
about.me google profiles wordpress
Who is Erkan ?

İş İlanları - İş Habercisi

İş Arama Motoru
Bölge Bazında İş İlanları
Sektör Bazında İş İlanları

 İş İlanları Bölümü Sponsoru www.careerjet.com.tr